Tájékoztató az összefüggő szakmai gyakorlatról

Tájékoztató az összefüggő szakmai gyakorlatrólKedves Érintettek!

Mindazon tanulóinknak, akik intézményünkben a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint kezdték meg iskolai rendszerű szakgimnáziumi tanulmányaikat, a szorgalmi időszakot követően (az iskola szervezésében: 2019.június 17-től  - július 12-ig) összefüggő nyári szakmai gyakorlaton kell részt venniük.

Az új OKJ alapján elkészült rendeletben megjelent szakképzési kerettantervek meghatározzák az összefüggő nyári gyakorlat óraszámát.

 • 10. évfolyam elvégzését követően 140 óra (napi 7 óra 4 hét)
 • 11. évfolyam elvégzését követően 140 óra (napi 7 óra 4 hét)
 • 1/13. technikusi évfolyam elvégzését követően 160 óra (napi 8 óra 4 hét)

Az adott évfolyam sikeres teljesítését követően a következő évfolyam megkezdésének feltétele az összefüggő gyakorlat elvégzése. A gyakorlat anyagát és az elvégzendő feladatokat az egyes szakokra érvényes kerettantervi leírások tartalmazzák. (azokban ÖGY betűjellel jelölve). A kerettantervek letölthetőek www.nive.hu web oldalról a /Szakképzési dokumentumok/ Szakképzési kerettantervek menüből.

A Szakképzési Törvény (Szt) és az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló rendelet rendelkezései szerinti, tanulót megillető juttatások, kedvezmények közül az adott tanuló gyakorlati képzésének időtartamára az alábbiakat biztosítja: kedvezményes étkeztetést, útiköltség-térítést, munkaruhát, egyéni védőfelszerelést, tisztálkodási eszközt és kötelező juttatásokat (Szt. 68. § (1))

GYAKORLAT TELJESÍTÉSE
A szakmai gyakorlat teljesítéséről a képzést folyatató szervezetnek Foglalkozási naplót kell vezetni, amely tartalmazza:
•    a szakmai tevékenységet tantárgyanként, az ezekre fordított időt
•    a tanuló értékelését
•    a tanuló részvételét
•    a tanuló mulasztását

Ha a tanuló szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló az évfolyam követelményeit nem teljesítette (magasabb évfolyamra nem léphet). Az igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) öt százalékát. Az igazolatlan mulasztást a tanuló pótolni köteles, arról a gyakorlati képzőhelyeknek az iskolát a szabályoknak megfelelően tájékoztatni kell.
A tanuló Munkanapló formájában rögzíti a fent felsorolt adatokat, gyakorlati tevékenységet, melyet a gyakorlati képzőhely aláírással és pecséttel lát el, hogy a tanuló elvégezte az összefüggő szakmai nyári gyakorlatot.
A gyakorlat teljesítésének igazolása, ezzel a munkanaplóval történik.

10. ÉVFOLYAM
A 10. évfolyamon tanulóknak lehetőség van a nyári gyakorlatot az iskolában teljesíteni. A gyakorlat programja a kerettantervi előírások alapján összeállított feladatokból áll. Az iskolai gyakorlat beosztásáról 2019. június 1-ig adunk tájékoztatást. Amennyiben a tanuló külső gyakorlóhelyen kívánja tölteni a szakmai gyakorlatát, akkor azt legkésőbb 2019. 03. 31-ig kell jeleznie.

11.,1/13. ÉVFOLYAM
A 11. és 1/13. évfolyamos tanulók szakmai gyakorlatát – a kiadott irányelvnek megfelelően –külső gyakorló helyen (gazdálkodó cégnél) kell tölteni. A szakmai gyakorlatra kötelezett tanulót foglalkoztató gazdasági szervezettel együttműködési megállapodást kell kötni. Az alábbi cégek esetén az iskola bonyolítja le az együttműködési megállapodás megkötését: Chinoin-Sanofi, EGIS, Richter, CEVA, Soneas Vegyipari Kft.

Együttműködési megállapodás a www.mkik.hu és a www.petrik.hu honlapon megtekinthető

 • Együttműködési megállapodással foglalkoztatott tanulók esetén vannak juttatások, melyeket a gyakorlat ideje alatt biztosítani kell számukra. (pl. 29055 Ft/hó pénzbeli juttatás, kedvezményes étkeztetés)
 • Az együttműködési megállapodást, minden olyan gazdálkodó szervezet tud kötni, akik szakképzési hozzájárulást fizetnek
 • Együttműködési megállapodást a cég, az iskola és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara írja alá.
 • A gazdálkodó szervezetek együttműködési hajlandóságága esetén javasolt a megállapodásban az összefüggő gyakorlat időintervallumát június 17. – augusztus 31. között meghatározni, ugyanis amennyiben valamilyen okból késedelmet szenved a gyakorlat tervezett ütemterve, ez esetben nem szükséges újabb megállapodást kötni.
 • EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KÖTÉSÉNEK MENETE EGYÉNI SZERVEZÉS ESETÉN
 • A cég által kitöltött és aláírt Együttműködési megállapodást négy eredeti példányban a tanuló Bátki Ottilia gyakorlati oktatásvezetőnek (B111 szoba) adja le, vagy a cég postán elküldi az iskolának.
 • Ha szükséges az iskola kitölti a függelékben levő a tanulóra és a képzésre vonatkozó adatokat, így aláírás előtt ez ügyben fel lehet venni a kapcsolatot Bátki Ottilia gyakorlati oktatásvezetővel (Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) aki beírja az adatokat az iskolai nyilvántartás alapján.
 • Az iskola aláírás után beküldi a Kamarának
 • az Illetékes megyei kamara (pl. Budapesten BKIK) aláírja és visszaküldi az iskolának valamint a cégnek.