Esti tagozatos képzéseink

Esti tagozatos képzéseinkSzakképzés (technikusképzés esti tagozaton)

Felnőttoktatás keretében az iskolarendszerű, esti tagozaton folytatott képzéseink érettségire épülő két éves képzések.

Előzetes tanulmányok (szakmacsoportos alapozás, egyetemi tanulmányok) részleges vagy teljes beszámításának kérése jelentkezéskor történhet az iskola igazgatójának benyújtott kérelem alapján, az igazoló dokumentumok fénymásolatának benyújtásával.

Iskolarendszerű esti tagozat esetében járó a kedvezmények

Az első és második szakképesítés ingyenes, valamint a tanuló diákigazolványt igényelhet, amely diákbérlet vásárlására jogosít.

Heti három alkalom hétköznap 16:00 -21:00-ig, amely a konzultációs időpontokat is magába foglalja.

Számonkérés, értékelés

Az iskolai munkát házi feladat és projekt munka egészíti ki. A képzés során év közben legalább két alkalommal írásbeli számonkérés van, amelyet félévi és év végi írásbeli vagy szóbeli számonkérés egészít ki. A tanuló eredményeiről bizonyítványt kap, amely feltétele a szakmai vizsgára történő jelentkezésnek.

Szakmai vizsga

A képzés szakmai vizsgával (technikusi vizsga) zárul. A szakmai vizsga valamint a szakképesítés megszerzését igazoló oklevél megegyezik a nappali képzésben részt vevőkével.

Költségek

Az első és második szakképesítés megszerzése ingyenes.

Ingyenes elektronikus tananyag áll a tanulók rendelkezésére.

Harmadik szakképesítés tandíjas