Kedves Szülők! 

A 2021/2022 tanévre vonatkozó intézményi közétkeztetés igénybevételhez szükséges nyomtatványokat legkésőbb 2021. augusztus 30-áig a gazdasági irodába eljuttatni szíveskedjenek, ennek hiányában a tanulók étkezésre nem jogosultak. A nyomtatványok itt az iskola honlapon és az ESZGSZ honlapján is elérhetőek. A kilencedikes évfolyamon beiratkozáskor ezeket a nyomtatványokat már kitöltötték. A felsőbb évfolyamokon az étkezés igénybevételéhez a nyomtatványokat minden évben újra le kell adni.

A következő nyomtatványokat szükséges eljuttatni:

– Szándéknyilatkozat és Igénylőlap nyomtatvány, valamint a Hozzájáruló nyilatkozat, nyomtatott nagybetűkkel vagy elektronikusan kitöltött, eredetiben aláírt példányait, valamint

– Szándéknyilatkozat és Igénylőlap nyomtatvány, valamint a Hozzájáruló nyilatkozat, nyomtatott nagybetűkkel vagy elektronikusan kitöltött, eredetiben aláírt példányait, valamint

– kedvezményes étkezésre való jogosultság igénybevételéhez a szükséges igazolások másolati példányait- a megjelölt jogszabály szerinti mellékleteket kitöltve vagy szükség esetén leigazoltatva eredeti példányban,

– diétás étkezés igénylőlapja eredeti példányát, valamint a szakorvosi igazolás másolati példányát 

Az étkezési díj összege a tavalyi évhez képest nem változott, 350.52 Ft/nap. A szeptemberi teljes árú étkezési díj 22 napra 7710 Ft, míg a kedvezményes 50%-os térítési díj 22 napra 3855 Ft.

A 2021/2022-es tanévtől kizárólag havonta egy készpénzes befizetési nap lesz az iskolában. Átutalásos pótbefizetésre minden hónapban van lehetőség, de a tanuló az összeg beérkezésének 3. napjától kezdve tud csak étkezni.

A szeptemberi étkezés készpénzes befizetésére 2021. augusztus 26-án csütörtökön 8-13 óra között van lehetőség a gazdasági irodán.

A szeptemberi étkezési díj átutalásának beérkezési határideje az ESZGSZ számlájára /OTP 11784009-15793803-10010000/ 2021. augusztus 23. hétfő . A közleményben kérem feltünteti: PETRIK, tanuló neve, osztálya, tárgyhó.

A befizetendő összeggel kapcsolatban /tavalyi lemondások levonása/ e-mailben tudnak érdeklődni a gazdasagi@petrik.hu e-mail címen.

Igény szerint van lehetőség havonta csak bizonyos napokra  befizetni, ebben az esetben az utalás előtt e-mailben az időpontokat jelezni kell a gazdasagi@petrik.hu e-mail címen. Adott étkezési nap lemondása tárgynapot megelőző nap reggel 9 óráig lehetséges, kizárólag e-mailben a gazdasagi@petrik.hu címen, a tanuló neve és osztálya feltüntetésével.

A szeptemberi étkezési jegyeket, a számlát és a kollégiumi belépőt az osztályfőnökök osszák ki az első tanítási napon azoknak a tanulóknak, akiknek a nyomtatványai, igazolásai és az étkezési díja is hiánytalanul beérkezett.