50 év után újra a Petrikben

Nagy ajándék volt számunkra, hogy 1970. évi érettségink 50. évfordulóján újra szeretett iskolánk falai közé léphettünk.

A számunkra ” új épület ” korszerű laboratóriumait nagy érdeklődéssel és elismeréssel jártuk végig, szívtuk magunkba az ismerős vegyszerszagot. Amikor aztán a régi épületbe vettünk utunkat a mély meghatottság és egyben lelkesültség érzése töltött el bennünket. A régi tornaterem, az aula, az elsős labor, a fizikai előadó, az egykori osztályterem! Minden ismerős, mindenhez rengeteg emlék fűződik. Hirtelen 50 évet fiatalodtunk!

 

Hálás köszönet ezért a felejthetetlen élményért az iskola igazgatójának, Gál-Berey Csillának és Kiss Jolán tanárnőnek.

Kívánunk nagymúltó iskolánk valamennyi tanárának, tanulójának eredményes, sikeres munkát, sok szép élményt, jó egészséget. Kívánjuk a mostani diákoknak, hogy az életben kamatoztassák majd tanáraik igyekezetét és tudásukkal, szorgalmukkal  növeljék tovább a Petrik hírnevét.

Az 1966-70 között végzett IV. B osztály