Nyolcadikosoknak

A továbbtanulás kapujában

Piacképes, 21. századi képzés a Petrikben

Napjainkban az a fiatal pályakezdő, aki naprakész, piacképes és gyakorlat-orientált szaktudással hagyja ott az iskolapadot és lép ki a munkaerőpiacra, szinte behozhatatlan előnyre tehet szert. A BMSZC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum egy olyan szakképző intézmény, ahol a hozzánk járó diákok három piacképes szakirányban szerezhetik meg modern, gyakorlati tudás alapú szakképesítésüket.

Mi a Petrik?

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum Budapest egyik legrégibb középfokú szakképző intézményeként 2019-ben ünnepelte fennállásának 140. évfordulóját. Névadónk, Petrik Lajos az iskola egykori híres tanára és későbbi igazgatója. Az általa képviselt sokoldalúság, értékközpontú és diákcentrikus világnézet az irányadó gondolkodás, amelyre iskolánk hagyományai épülnek, továbbá meghatározza jelenünket és jövőnket is. Petrikes diáknak lenni egyet jelent a szakma iránti elköteleződéssel, a világra nyitott, újító gondolkodással, ami az elődeinket is jellemezte.

Mit kínál a Petrik?

A hagyományos vegyipari képzés mellett környezetvédelem és vízügy, valamint informatika és távközlés ágazatokban nyújt képzést az iskola az ide jelentkező nyolcadikos vagy az érettségi után szakképesítést szerezni kívánó diákok számára. A 2020/2021-es tanévtől bevezetett szakképzési struktúra alapján a tanulmányaikat a Petrikben elkezdő kilencedikes diákok 5 év (a nyelvi előkészítős és két tanítási nyelvű osztályok esetében 6 év) elteltével az érettségi bizonyítvány mellé technikusi oklevelet is kapnak. Az érettségi utáni szakképzésben pedig a vegyész technikusi, a környezetvédelmi technikusi, az informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltetői- vagy a szoftverfejlesztő és –tesztelő technikus szakma választható iskolánkban.

Miben nyújt többet a Petrik?

A korszerű, jól felszerelt laboratóriumokban, szaktantermekben folyó képzés mellett számunkra fontos, hogy diákjaink érdeklődését és tudását nem csak a szakma, hanem a világ iránt is folyamatosan szélesítsük, és kihívások elé állítsuk őket. Ez a cél vezérel minket, amikor rendszeresen részt veszünk országos és nemzetközi versenyeken, szakmai projektekben. Jelenleg 9 európai uniós ország középiskolájával és cégével van együttműködésünk Erasmus+ projektek révén, ezzel lehetőséget biztosítva diákjainknak külföldi szakmai gyakorlatra is. Emellett eTwinning iskolaként minden évben részt veszünk a Kódolás Hetén, a Biztonságos Internet Napon és a Digitális Témahéten, de rendszeresen szervezünk programokat a Pénz7 vagy a Fenntarthatósági Témahét keretében is.

Felvételire jelentkezés

A jelentkezési lapokat az általános iskolában kell kitölteni, és ezt az általános iskola küldi el a középiskoláknak.

A 0091, 0092, 0093, 0094, 0095 kódszámú tanulmányi területekre a felvétel a tanulmányi pontok, a központi írásbeli vizsgán és a helyi szóbeli beszélgetésen szerzett összesített pontok alapján, azonos feltételekkel történik.

Választható tanulmányi területek, ágazatok

0091
Vegyipari ágazat

Két tanítási nyelvű vegyész

technikum

5+1 éves két tanítási nyelvű vegyészképzés

 • emelt szintű angol nyelvoktatás,
 • matematika, kémia, szakmai kémia tantárgyak angol nyelven történő oktatása,
 • kapcsolódó természettudományos tantárgyak,
 • laboratóriumi gyakorlatok,
 • tehetséggondozás

vegyész technikus végzettség

0092
Vegyipari ágazat

Vegyész  

technikum

5 éves vegyészképzés

 • magas szintű kémiaoktatás,
 • a vegyészet mellett fókuszban a kapcsolódó természettudományok,
 • laboratóriumi gyakorlatok,
 • angol és német választható idegen nyelv,
 • tehetséggondozás

vegyész technikus végzettség

0093
Környezetvédelem és vízügyi ágazat

Környezetvédelem

technikum

5 éves környezetvédelmi képzés

 • emelt szintű biológiaoktatás,
 • a környezetvédelem mellett fókuszban a kapcsolódó természettudományok,
 • környezetvédelmi gyakorlatok,
 • angol és német választható idegen nyelv,
 • tehetséggondozás

környezetvédelmi technikus végzettség

0094
Informatika és távközlés ágazat

Informatikai

technikum

5 éves informatikai képzés

 • emelt szintű angol nyelvoktatás,
 • emelt szintű informatikaoktatás,
 • fókuszban a webprogramozás, szoftverfejlesztés és rendszergazdai, hálózati ismeretek oktatása,
 • tehetséggondozás

szoftverfejlesztő és -tesztelő végzettség

0095
Informatika és távközlés ágazat

Informatikai

technikum

5 éves informatikai képzés

 • emelt szintű informatikaoktatás,
 • fókuszban a webprogramozás, szoftverfejlesztés és rendszergazdai, hálózati ismeretek oktatása,
 • emelt szintű érettségire való felkészítés,
 • angol idegen nyelv tanulása,
 • tehetséggondozás

informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus végzettség

Tanulmányi pontok

Az általános iskolából hozott eredmények: az általános iskola 7. osztály év végi, 8. osztály félévi osztályzatai magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, fizika, kémia, földrajz, biológia és informatika tantárgyakból.

A felvételi vizsga egy Központi, egységes írásbeliből és egy Szóbeli beszélgetésből áll.

Az egységes, központi írásbeli vizsgára külön jelentkezési lapon kell jelentkezni a felvételizőnek abba az iskolába, amelyikben a felvételit meg kívánja írni. A jelentkezési lapok benyújtási határideje 2023. november 30.

Beiskolázási tájékoztató

A felvételi vizsga tartalma

Központi írásbeli vizsga minden szakon: matematika és anyanyelv

A diszfunkciós zavarokkal küzdő tanulóknak – szakvéleménnyel alátámasztott kérelemre – több időt biztosítunk a központi írásbeli megírásakor.

Szóbeli rész egy rövid kötetlen általános beszélgetésből, amjd azt követő szakmai kérdésekből áll. Kérjük a diákokat, hozzák magukkal az ellenőrzőjüket, bármelyik tantárgyból egy füzetet és  – ha van – a versenyeredményeiket igazoló okleveleiket.

Szóbelire azokat az informatikus felvételizőket hívjuk be, akik a hozott- és az írásbeli felvételin szerzett pontokból összesen legalább 75 pontot értek el!

A vizsgázó teljesítményének értékelése

Az általános iskolából hozott tanulmányi pontok és a felvételi vizsgán elért eredmények alapján történik.

Az általános iskolából hozott eredmények: az általános iskola 7. osztály év végi, 8. osztály félévi osztályzatai magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, fizika, kémia, földrajz, biológia és informatika tantárgyakból. A hozott pontokat az egyes tantárgyakból szerzett érdemjegyekből átváltott pontok összege hatátozza meg: a jeles 2 pont, a jó 1 pont, míg az elégtelen, az elégséges és a közepes 0 pontot ér. Ha mind a 10-10 tantárgyból jeles érdemjegyet kap a tanuló, akkor összesen maximum 40 pont szerezhető.

Felvételi vizsga pontjai: írásbelin összesen 100 pont, a szóbelin 30 pont szerezhető.

A felvételi döntés alapja

Hozott pont: (40 pont)

  • általános iskolai tanulmányi eredmény (tanulmányi pontok): 40 pont

 

Szerzett pont: (130 pont)

 • központi, egységes írásbeli vizsga eredménye: 50-50 pont
 • szóbeli beszélgetés eredménye: 30 pont

Összesen szerezhető 170 pont, amely a hozott pontokból és a szerzett pontókból adódik össze.

A nyolcadikos felvételihez kapcsolódó hírek

Iskolai adatok

OM azonosíró: 203058

Iskola neve: Budapesti Műszaki SzC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum

Iskola címe: 1146 Budapest Thököly út 48-54. 

Feladatellátási hely kódja: 009

Jelentkezési laphoz szükséges adatok

Intézménytípus: technikum

0091 vegyész (5+1 éves két tanítási nyelvű vegyészképzés)

0092 vegyész (5 éves vegyészképzés)

0093 környezetvédelem (5 éves környezetvédelmi képzés)

0094 informatika (5 éves informatikaképzés)

0095 informatika (5 éves informatikaképzés)