Tisztelt Szülők! Kedves Nyolcadikos Vizsgázók! 

A központi írásbeli feladatlapok megtekintésének és az értékelő lapok átvételének időpontja: 2021. 01. 29. 8:00-16:00
Helyszín: 1146 Budapest, Thököly út 48-54. B épület 042.

A járványügyi helyzetre való tekintettel az épületbe vizsgázónként csak 1 fő, vagy a vizsgázó, vagy a szülő léphet be.

A kijavított feladatlapokat az iskola képviselőjének jelenlétében lehet megtekinteni, azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel lehet másolatot készíteni, és kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén tehető észrevétel. Az észrevétel a megtekintést követő első munkanap végéig – 2021. 02. 01. 16:00 óráig – írásban adható le a B épület portáján vagy elektronikusan az asztalos@petrik.hu címre. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.