Kedves végzős/végzett Vegyészek!

Agrártudományi Kutatóközpont a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani Intézet Vegyésztechnikus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 • határozott idejű 1 évig tartó (hosszabbítható)–ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

 • Budapest, 1022 Budapest, Hermann Ottó út 15. .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Minták előkészítése klasszikus és műszeres talajkémiai vizsgálatokhoz. Talajkémiai vizsgálatok végzése. Vizsgálatok
dokumentálása, a kísérleti adatok azonnali és pontos rögzítése. A vizsgálatokhoz használt vegyszerek, műszerek, laboreszközök
kezelése, mosogatás. A kutatócsoportok feladatainak napi labortechnikai szintű támogatása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései
az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés,
 • Középfokú szakirányú végzettség (vegyésztechnikus, környezetvédelmi technikus, vegyészmérnök asszisztens, stb.)
 • Vegyésztechnikusi gyakorlat, Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
  Természettudományi területen szerzett alapdiploma (BSc). B” kategóriás jogosítvány és vezetői tapasztalat. Korábbi tapasztalat hasonló szakterületen. Matematikai statisztikai alapismeretek.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes önéletrajz. Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata. Alkalmazás esetén három hónapnál nem
  régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

 • 2021. október 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 • A beérkezett jelentkezések alapján a munkáltatói jogok gyakorlója személyes meghallgatást követően dönt az állás betöltéséről.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.atk.hu