Kedves Technikusi Tanulók! 

Várjuk azon technikusi tanulókat február 14-ig, akik jelentkezni szeretnének a tavaszi érettségi vizsgaidőszakban valamely tantárgyból.

Tóth Melinda ügyintéző kolléganőnél a Diákcentrumban lehet jelentkezni a következő munkanapokon és időpontokban.

Január 25.  kedd                                 12:30-15:30

Január 26.  szerda                              12:30-15:30

Január 27.  csütörtök                        12:30-15:30

Február 2. szerda                               12:30-15:30

Február 3. csütörtök                         12:30-15:30

Február 8. kedd                                  12:30-15:30

Február 9. szerda                               12:30-15:30

Február 14. hétfő                               12:30-15:30

Szükséges iratok/okmányok:

  • személyi igazolvány, lakcímkártya
  • eredeti érettségi bizonyítvány,
  • korábbi tanúsítvány, törzslapkivonat
  • kitöltött jelentkezési lap (a nyomtatvány megtalálható a honlapon, illetve a diákcentrum előtt)

Vizsgadíj fizetése:

Az érettségi vizsgára történő jelentkezést csak akkor tudjuk véglegesíteni, ha a vizsga díjáról szóló befizetési bizonylatot a jelentkező a jelentkezési lapja mellé csatolta!

  • jelentkezés után történik a kapott tájékoztató alapján
  • középszint díja: 30.000 Ft (a BMSZC számlájára kell utalni, az utalásról szóló igazolást le kell       adni – külön tájékoztató jelentkezéskor!!!)
  • emelt szint díja: 50.000 FT (OH számlájára kell befizetni, az erről szóló igazolást le kell adni a jelentkezési lap mellé, információk, bankszámlaszám: www.oh.gov.hu)

A vizsgadíj befizetéséről szóló igazolás leadásának határideje: 2022. február 15., e-mailben: tothm@petrik.hu.