Kedves Érdeklődők! 

Az október 22-i online interaktív nyílt napunkra beérkezett kérdésekből és válaszokból összeállítottunk egy összefoglalót, amely reményeink szerint segít eligazodni az iskolaválasztás útvesztőjében. Amennyiben továbbra is kérdésük merülne fel, kérjük, írjanak az info@petrik.hu e-mail címre.

Online nyílt nap alapján összeállított GY.I.K.

A környezetvédő osztályban milyen óraszámban tanulják a diákok a biológiát illetve kémiát? Fizika tantárgy van?
  1. évfolyamon heti 1 óra kémia, 2 óra biológia van. Fizikát a komplex természettudományos tárgy keretében tanulnak, ami 3 óra/hét.
Egy vagy két nyelvet kötelező tanulni?

1 nyelvet kell tanulni, ami lehet angol vagy német. A vegyész és környezetvédő osztályban angol vagy német nyelvet tanulhatnak a tanulók a korábbi tanulmányaik függvényében, a többi osztályban angol nyelvet.

A nyelvi előkészítő informatika szakra van-e külön angol felvételi, vagy a diákok egy átlag alapszintről kezdik a tanulást?

Angol felvételi nincs, a felvetteknek még a beiratkozás előtt szervezünk nyelvi szintfelmérőt és az alapján soroljuk be őket kezdő vagy haladó csoportba.

A 0092-es tagozatkódú osztályban a válaszható nyelv a német és angol. Mindkét nyelvet kötelező tanulni? Gyermekem 8 évig németet tanult. Folytathatja a német nyelvtanulást?

Nálunk angolt vagy németet lehet választani, de a 2 nyelv közül csak az egyiket kell tanulni. Az 5 éves vegyész és környezetvédő osztályokban választható a német.

A felvételi eljárás során a diákokat mi alapján hívják be szóbelire? Van esetleg ponthatár (hozott pont+írásbeli eredmény), ami fölött igen, alatta nem?

A szóbeli felvételi elbeszélgetésre várunk mindenkit (erről külön értesítést nem küldünk a felvételizőnek), aki beadta hozzánk a jelentkezését, ezt követően alakul ki a felvételi sorrend. Aki nem jön el a szóbeli beszélgetésre, annak automatikusan elutasítjuk a felvételi jelentkezését.

Az előző évek tapasztalata alapján - ami persze csak iránymutató lehet számunkra - az informatika szakirány nyelvi előkészítő osztályába milyen/mennyi pont kellett ahhoz, hogy valaki felvételt nyerjen?

700-an jelentkeztek hozzánk tavaly, a rangsorban körülbelül a 140. helyig tudtuk felvenni a diákokat.

A nyelvi előkészítő képzésű informatikánál az angol nyelvet nulláról kezdik a diákok? Vagy nem baj, ha van már nyelvvizsga?

A nyelvi előkészítőn kezdő (A1) és haladó (A2-B1) szintről kezdenek a diákok. Középfokú (B2) vagy annál magasabb szintű nyelvvizsga esetén azonban nem jelentkezhet a diák a nyelvi előkészítő évre (9. KNY és NY). Ilyen esetekben automatikusan az előkészítő év kihagyásával a 9. A vagy a 9. E osztályokba kerülhet.

Milyen tanulmányi átlaggal érdemes jelentkezni Önökhöz?

Erős 4-es átlaggal, de inkább 4,2 felett.

Az öt és hatéves informatikai képzés szakmailag ugyanaz, csak az angol nyelv oktatásában különbözik?

Igen, a képzés a nyelvi előkészítő évvel különbözik egymástól. Ez a 0. tanév az idegen nyelvet támogatja meg, mert heti 17 óra angolt tanulnak, amelyben anyanyelvi tanár is segíti a felkészülést. Emellett közismereti informatikát (Word, Excel, és pici Photoshop) és testnevelést tanulnak, valamint készségfejlesztés van matematikából, anyanyelvből és történelemből.

A nyelvi előkészítős osztály a szoftverfejlesztő, az 5 éves a rendszerüzemeltető. A 10. évfolyam végén van minimális lehetőség mozgásra, de alapvetően ugyanazt tanulják 9-10. évfolyamon, utána kezdődik meg az ágazati oktatás.

Kiknek ajánlott, a jobb tanulóknak a továbbtanulás miatt a nyelvi előkészítő, vagy akik gyengébbek angolból?

Esetleg azoknak, akik szeretnének mihamarabb nyelvvizsgázni és érdeklődnek az idegen nyelv iránt.

A nyelvi előkészítős évfolyamnak kötelező az emelt szintű érettségi angolból?

Középfokú, C-típusú komplex nyelvvizsga a kimeneti követelmény. Elfogadható bármely államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány vagy emelt szintű érettségin a 60% vagy annál jobb eredmény elérésével, amely a középfokú nyelvvizsgával egyenértékű.

A két tanítási nyelvű vegyész szak iránt érdeklődik a gyermekem, de németül tanul 8 éve, angolt csak magán úton tanult. Így is van esély bekerülni? Vagy kell hozzá angol valamilyen szinten?

Nem kell előzetes nyelvtudás a két tanítási nyelvű képzésre való bekerüléshez. A kezdő csoport A1-es szintről, ha szükséges az alapoktól kezdi a nyelvtanulást. Ha van előzetes tudása angolból (akár magánúton szerzett), az előnyt jelent majd számára az első évben, mert könnyebben fog menni a nyelvtanulás és gyorsabban fog haladni.

10. év végén környezet és vegyész szakon milyen tantárgyakból kell alapvizsgát tenni?

Környezetvédők esetén: Mérési, adatkezelési, elemzési projektfeladat

Vegyészek esetén: Vegyipari alapgyakorlatok

Amennyiben nem sikerül az alapvizsga, évet kell ismételni, vagy azt javasolják a tanulónak, hogy váltson iskolát?

Az alapvizsga sajnos megállító jellegű, de lesz egy javítási lehetőség kb. 1 hónapon belül, ha az sem sikerül, akkor iskola váltást kell javasolni.

Kitűnő átlagú, de tanulási nehézséggel küzdő gyermekem is nyerhet önökhöz felvételt? A felvételinél van-e önökhöz rávonatkozó tudnivaló?

Természetesen nyerhet felvételt, semmilyen hátrányos megkülönböztetésben nem részesül(het), és nincs semmilyen külön tudnivaló, amennyiben az ő tanulási nehézsége szerepel az iskola alapító okiratában. Az iskolában fejlesztő pedagógus segíti a tanulási nehézségekkel küzdő diákokat.

A két tanítási nyelvű vegyész szakon milyen órák vannak a nulladik (nyelvi előkészítő) évben és hány tanóra van egy héten?

Angol 18, informatika 3, testnevelés 4, amiből 2 óra úszás van hetente, magyar nyelv és irodalom 1, matematika 1, történelem 1.

Tizediktől melyik tantárgyakat tanulják angolul?

kémia, matematika és célnyelvi civilizáció, szakmai kémia

Milyen szakkörök vannak az iskolában?

3D nyomtatás, lego robot, mikrokontroller, fotó, drón szakkör, játékfejlesztés, de érettségi felkészítő szakkörök is bőven akadnak

Az informatikára jelentkezésnél most csak a sima vagy nyelvi előkészítős osztály között kell választani? Az csak a későbbi években dől el, hogy szoftverfejlesztő vagy rendszerüzemeltető képzésen szeretné-e a tanuló folytatni az ágazaton belül? Ha igen, akkor milyen szempont alapján? Egyedül a tanuló döntése, vagy jegyektől függ, esetleg az osztály sorsszerű kettéosztása fog történni?

Az 5+1 éves nyelvi előkészítős osztály a szoftverfejlesztő, az 5 éves a rendszerüzemeltető. A 10. évfolyam végén van minimális lehetőség mozgásra, de alapvetően ugyanazt tanulják 9-10. évfolyamon, utána kezdődik meg az ágazati oktatás.

Érdeklődni szeretnék, hogy az idén mennyi volt a sikeres felvételi ponthatára a két vegyész szaknak és a környezetvédelminek?

Két tanítási nyelvű vegyész osztályba: 87,63; 5 éves vegyész osztályba: 78,3; a környezetvédő osztályba: 70,07 pont volt a ponthatár a maximálisan elérhető 120 pontból 2020-ban.

Az általános iskolából hozott pontok számításánál a honlapon fölsorolt összes tantárgyat nézik minden szakon? Néznem kell a 6. és 7. évvége , valamint 8. első félév átlagát, a felsorolt tantárgyak szerint, majd ezen három átlagból is számolok egy összesített átlagot és beszorzom tízzel?

Igen, 3 év átlaga az érintett 10 tárgy esetén határozza meg a számított átlagot. Azonos súllyal számít minden tantárgy. 10 tantárgy átlaga pl. 4,28, akkor a tanuló hozott pontja 42,8 lesz.