Tisztelt Szülők! Kedves Nyolcadikos Vizsgázók!

A központi írásbeli feladatlapok megtekintésének és az értékelő lapok átvételének
 – időpontja: 2023. 01. 27. 8:00-16:00
 – helye: 1146 Budapest, Thököly út 48-54. B épület diákcentrum

A kijavított feladatlapokat az iskola képviselőjének jelenlétében lehet megtekinteni, azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel lehet másolatot készíteni, és kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén tehető észrevétel.

 Az észrevétel a megtekintést követő első munkanap végéig – 2023. 01. 30. 16:00 óráig – írásban adható le a B épület portáján vagy elektronikusan az asztalos@petrik.hu címre.

Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.