Kedves végzős/végzett Vegyészek!

Külső-Pesti Tankerületi Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium (Budapest, 1203 , János utca 4.) Laboráns munkakör betöltésére.

Pályázati feltételek:
• Középiskola/gimnázium,
• laboráns – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Középfokú képesítés, laboránsi végzettség,
• iskolai vagy közintézményi tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Középfokú képesítés, laboránsi végzettség,
• iskolai vagy közintézményi tapasztalat
• legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:
Jó szintű kommunikációs készségek, precíz munkavégzés

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Biológia-kémia laborban laboránsi feladatok ellátása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Önéletrajz, szakirányú végzettség bizonyítványa

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. október 11. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 6.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Hollóné Kovács Éva intézményvezető részére a nlgbp20@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 7.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A munkáltatóval kapcsolatban további információk: http://www.nagylaszlogimnazium.net honlapon szerezhet.