Kedves Érettségizők! 
Külsős vizsgázók (tanulói jogviszonnyal nem rendelkező, vagy más iskolában tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók) a 2020/2021. tanév őszi érettségi vizsgaidőszakára érvényes középszintű szóbeli vizsga témaköreit Tóth Melindától kérhetik a tothm@petrik.hu e-mail címen. 
Saját diákjaink a szaktanáraikkal egyeztetve kapják meg a témaköröket!

Őszi érettségi vizsgaidőszak kezdete

Nap

:

Óra

:

Perc

:

Mp

A 2020. évi október-novemberi írásbeli érettségi vizsgák 
Írásbeli érettségi vizsgák
Emelt szintű írásbeli érettségi
vizsga
Középszintű írásbeli érettségi
vizsga
Időpont
nemzetiségi nyelv és irodalom nemzetiségi nyelv és irodalom 2020. október 16., 8.00
magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom,
magyar mint idegen nyelv
2020. október 19., 8.00
földrajz földrajz 2020. október 19., 14.00
matematika matematika 2020. október 20., 8.00
latin nyelv, héber nyelv latin nyelv, héber nyelv 2020. október 20., 14.00
történelem történelem 2020. október 21., 8.00
francia nyelv francia nyelv 2020. október 21., 14.00
angol nyelv angol nyelv 2020. október 22., 8.00
kémia, gazdasági ismeretek, katonai
alapismeretek
kémia, katonai alapismeretek,
természettudomány, pszichológia
2020. október 22., 14.00
ágazati és ágazaton belüli
specializáció szakmai érettségi
vizsgatárgyak, vizuális kultúra
ágazati és ágazaton belüli
specializáció szakmai érettségi
vizsgatárgyak, vizuális kultúra
2020. október 26., 8.00
filozófia 2020. október 26., 14.00
német nyelv német nyelv 2020. október 27., 8.00
belügyi rendészeti ismeretek mozgóképkultúra és médiaismeret,
dráma, belügyi rendészeti ismeretek
2020. október 27., 14.00
informatika  informatika  2020. október 28., 8.00
orosz nyelv, egyéb, más
vizsganapon nem szereplő nyelvek
orosz nyelv, egyéb, más
vizsganapon nem szereplő nyelvek
2020. október 28., 14.00
olasz nyelv olasz nyelv 2020. október 29., 8.00
biológia, társadalomismeret  biológia 2020. október 29., 14.00
spanyol nyelv  spanyol nyelv  2020. október 30., 8.00
fizika, ének-zene fizika, ének-zene, művészettörténet  2020. október 30., 14.00
Szóbeli érettségi vizsgák
Emelt szint
2020. november 12-16.
Közép szint
2020. november 23-27.