Tisztelt Szülő! Kedves Kolléga! 

Támogassa adója 1%-val a Petrik Alapítványt! 

A Petrik Alapítvány olyan célokat tűzött ki maga elé, amelyek szolgálják a BMSZC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Technikum diákjainak fejlődését, valamint az ott tanító tanárok szakmai előmenetelét.

Az alapítvány kiemelt célja és feladata a nevelési és oktatási tevékenység segítése, a képességfejlesztés, ismeretterjesztés, valamint a pedagógiai és a szakmai tudományos kutatások, a nevelési – oktatási munka fejlesztésére.

Az alapítvány fontos feladatának tartja:

 • a szociálisan rászorult diákok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítését,
 • a gyermek- és ifjúságvédelem megelőző, az egészséges életmód közösségi feltételeinek megteremtésében való közreműködést,
 • a diákok nyári táborozásának, utazásának és természetjárásának támogatását,
 • a diáksport, a szabadidősport és a tömegsport támogatását,
 • az iskola kulturális életének fejlesztéséért tett törekvések támogatását,
 • a tanulmányi versenyek, diákkörök, a diákönkormányzati tevékenység segítését, programjaik támogatását.

Ezen célok mentén az alapítvány szervesen kapcsolódik az iskola életébe. Minden olyan iskolai programot, ami a diákok idejének hasznos eltöltését szolgálja, szeretné támogatni. Ideértve minden, a tanárok és diákok által szervezett programot.

Az eddig rendelkezésre álló támogatásokból, a teljesség igénye nélkül, a következő tevékenységek, programok megvalósítását segítettük:

 • a legjobb tanulmányi és versenyeredményeket elért, a legaktívabb közösségi munkát végző diákok támogatását ösztöndíj formájában,
 • a Petrikes diákok iskolai és országos szintű versenyeken való részvételét,
 • szakmai és csapatépítő táborok (DÖK tábor, Csibetábor) megvalósítását,
 • egészségnapok és sportnapok megvalósítását, melyek a diákok egészséges életmódhoz való viszonyát és a sport, a mozgás szeretetét erősítik,
 • diák- és szakmai napok szervezését, melyek a kikapcsolódás mellett a diákok szakmai érdeklődését támogatják,
 • diákcsere programok megvalósítását külföldön és belföldön

A támogatások felhasználásáról, az iskola vezetőségével egyeztetve, az iskolától független kuratórium dönt. Az alapítvány tevékenységéhez kapcsolódóan a beszámolók és alapdokumentumok a www.petrik.hu honlapon elérhetőek.

Amennyiben alapítványunk céljaival egyetért, és tevékenységét helyesnek tartja, kérjük, támogassa adója 1%-val azt.

Név: Petrik Alapítvány, Budapest (a NAV rendszerében egy elírás miatt szereplő név: Petrik Alapitvány)
Adószám: 19674959-1-42
Számlaszám: 11714006-20266635
Cím: 1146 Budapest, Thököly út 48-54