Kedves végzős/végzett Vegyészek!

Semmelweis Egyetem Gyógyszerészi Kémiai Intézet laboratóriumába keresünk 3 fő Asszisztenst.

Közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1092, Hőgyes Endre utca 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Hallgatói gyakorlatok előkészítése és gondozása analitikai, gyógyszerészi kémiai területen.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Középiskola/gimnázium, vegyésztechnikusi képzettség,
• Kémiai laboratóriumi gyakorlat
• Számítógép felhasználói szintű ismerete (Windows)
• Büntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Angol és/vagy német nyelv ismerete
• Műszeres analitikai gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

• Pontosság,
• Megbízhatóság,
• Együttműködési készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Önéletrajz
• Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok
• Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék
• A pályázati feltételeknek való megfelelés igazolásához külföldön szerzett oklevél, illetve bizonyítvány esetén szükség van annak honosítására, elismerésére vagy egyenértékűsítésére.
• A külföldön szerzett bizonyítvány, oklevél elismerése, honosítása, egyenértékűsítése esetén az eredeti okirat mellett a honosított, elismert vagy egyenértékűsített okiratot is, vagy legalább az elismerési, honosítási vagy egyenértékűsítési eljárás megindításáról szóló igazolást a pályázati kiírásban megjelölt határidőben be kell nyújtani.
• Az elismert, honosított vagy egyenértékűsített okiratot az eljárás megindításának határidőben való igazolása esetén legkésőbb a pályázatban megjelölt benyújtási határidő lejártát követő 60 napon belül kell benyújtani.
• Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

Jelentkezés

e-mail: horvath.peter@pharma.semmelweis-univ.hu