Kedves Nyolcadikos Vizsgázók! 

Időpont: 2024. január 20-án 10 óra
Gyülekezés: 1146 Budapest, Thököly út 48-54. B épület aula
A terembeosztás a B épület aulájában lesz kifüggesztve.

A vizsga menete:
9:30- 9:45 regisztráció (Kérjük, hogy a diákigazolványt mindenki hozza magával!)
Magyar nyelv: 10:00-10:45 (többletidő esetén 10:00-11:00)
Szünet: 10:45-11:00 (többletidő esetén 11:00-11:15)
Matematika: 11:00-11:45 (többletidő esetén 11:15-12:15)

A vizsgázó feltétlenül hozza magával a diákigazolványát.

Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.
A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

Tájékoztatásul közlöm, hogy az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott helyen és időben megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. Ha az iskolában a feltételek rendelkezésre állnak, a vizsgázó kérésére a saját kiértékelt dolgozatáról másolatot kell készíteni.

A megtekintés és értékelő lapok átvétele: 2024. január 26. 8:00 – 16:00

Budapesti Műszaki SZC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum (1146 Budapest, Thököly út 48-54.) B épület 112. termében

A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

Abban az esetben, ha a tanuló nem tud megjelenni a vizsgán, kérjük, hogy a asztalos@petrik.hu e-mail címen jelezzék azt.

Pótló központi írásbeli vizsga: 2024. január 30. kedd 14 óra

 

A központi írásbeli felvételi vizsgához sok sikert kívánunk!