Közösségi szolgálat

Szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló tevékenység

Kedves Diákok!

Szívesen alkotnál valami újat közösen az osztálytársaiddal? Te is szeretnél tenni másokért? Szeretnél részt venni egy olyan közösségi projektben, amiben gyerekeknek, rászorulóknak, állatoknak segíthetsz a barátaiddal, miközben teljesíted a kötelező közösségi szolgálatodat is?

A közösségi szolgálat során nem csak megoldhatsz egy problémát, hanem észrevétlenül tanulhatsz az együttműködésről, a konfliktuskezelésről, az empátiáról, a kreatív gondolkodásról, a projekttervezésről, a döntéshozásról és a felelősségvállalásról is. Ezeket az újonnan megszerzett kompetenciákat a későbbi munkakeresés során is hasznosíthatod.

A jelenleg fennálló különleges helyzetben az iskolák a tanulókat a tantermen kívüli, digitális oktatás iskolai folyamatába is bevonhatják, így online módon, segítheted, mentorálhatod diáktársaidat.

2016. január elseje után az érettségi vizsga bizonyítvány kiadásának feltétele 50 óra „közösségi szolgálat” elvégzésének igazolása.

 „Közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.”

Jogszabályi háttér az Iskolai Közösségi Szolgálathoz

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, Magyar Közlöny 162. szám, 2011. december 29.

Az ehhez kapcsolódó végrehajtási rendeletben a közösségi szolgálatra vonatkozó rendelkezések a következően:

 • A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése tanítási napokon alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás, tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb ötórás időkeretben végezhető.
 • A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.
 • A közösségi szolgálatot az adott tanuló esetében koordináló pedagógus az ötven órán belül – szükség szerint a mentorral közösen – legfeljebb öt órás felkészítő, majd legfeljebb öt órás záró foglalkozást tart. (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet)

Vonatkozó törvények és rendeletek

További szakmai ajánlások

Az Iskolai Közösségi Szolgálatról bővebben itt olvashatsz

Teendőd az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatban – IKSZ menetrend

I. Jelentkezés

Év elején az iskola honlapján található jelentkezési lapot töltsd ki és add le az osztályfőnöködnél.

II. Fogadó szervezetek felkutatása

Gondold végig, milyen területeken próbálnád ki magad a legszívesebben és hogy hol szeretnél leginkább segíteni! Te is kereshetsz fogadó szervezetet ahol szívesen fogadnak, ami közel van a lakhelyedhez vagy az iskolához. Ha nem tudod merre indulj el, gyere, segítünk.

Az iskolának a következő folyamatosan bővülő intézményekkel van együttműködési megállapodása

III. Együttműködés

Ha a neked való helyet, ahol szívesen önkénteskednél, keress egy mentort, aki segít a szervezeten belül a feladatellátásban. Egészségügyi vagy szociális és jótékonysági szervezet esetén a honlapon megtalálod az együttműködési megállapodás mintát és kitöltve, aláíratva 2 példányban add le az IKSz koordinátornak.

IV. IKSZ napló

Tanítási időben, a tanórák utáni időpontban max. 3 órát; hétvégén és tanítási szünetekben a nap bármely szakában max 5. órát lehet beírni egy napra a naplóban. Időrendben vezesd az óráidat, élményeidet tapasztalataidat és félévente mutasd be az ofődnek, hogy rögzíthesse az e-naplóban a meglévő órákat.

V. Beszámoló

Dokumentáld a tevékenységed, készíts fotókat, beszámolókat. Élményeidet, tapasztalataidat oszd meg az osztályfőnököddel, osztályoddal akár személyes beszélgetésben, akár írásban.

VI. Zárás

Hurrá, megvan az 50 óra! A naplódat az osztályfőnöknek add le, hogy le tudja zárni és bevezetni a megfelelő dokumentumokban. Ezután ő eljuttatja az IKSZ koordinátornak, aki kiállítja az érettségi megkezdéséhez szükséges igazolást.

Kérdések és tévhitek 

Tevékenység dokumentáció kapcsán

Végezhetnek-e munkát a diákok a közösségi szolgálat keretében?

NEM – A közösségi szolgálat az intézményben meghatározott munkaköri feladatok ellátására nem irányulhat, teljesítése során egyik félnek (diák, fogadó intézmény, kliens, iskola, stb.) sem származhat anyagi haszna a tanuló tevékenységéből.

A középiskola előtt végzett önkéntes tevékenységek elszámolhatók-e a közösségi szolgálatban?

NEM – Az iskolai közösségi szolgálat csak a középiskola 9—12. évfolyamai alatt teljesíthető.

A diákok és szülők feladata, hogy fogadó helyeket keressenek, tevékenységeket szervezzenek?

NEM – A középiskola feladata és felelőssége az iskolai közösségi szolgálat szervezése és koordinálása; csak az iskola szervezésében lehet elszámolható tevékenységet végezni. A diáknak a tevékenység megkezdése előtt rendelkeznie kell az erre jogosult iskolai személy, a feladat felelősének és (a jelentkezési lapon) szüleinek jóváhagyásával. Ugyanakkor természetesen a diák és a szülő is javasolhat fogadó intézményt az iskolának, segíthet a partneri kapcsolatok kiépítésében.

Kötelező minden fogadó intézménnyel együttműködési megállapodást kötni?

NEM – Bár a jogszabály nem minden esetben teszi kötelezővé az együttműködési megállapodás megkötését, érdemes írásban rögzíteni a tevékenység kereteit; ez minden érintett érdekét szolgálja.

A fogadó intézménynek minden alkalommal külön igazolást kell kiállítania a diákok tevékenységéről?

NEM KÖTELEZŐ – A programban a fogadó intézmények az iskolák partnerei, a rájuk szabott, tőlük elvárt feladatok a két fél (iskola és fogadó intézmény) megegyezésén alapulnak. A diákokkal kapcsolatos adminisztrációnak nincs kötelező
eleme a fogadó intézményeket illetően, de mindenképpen javasolt mindezt az érintettek védelme érdekében – és a mindennapi gyakorlat racionalitása szerint – végiggondolni. Egy jelenléti ív viszonylag egyszerű dokumentum, s megelőzheti a
későbbi félreértéseket.

A diákok közösségi szolgálati naplóját az iskola őrzi?

NEM – A diáknapló a tevékenységek nyomon követésének segítését, a pedagógiai kísérést, feldolgozást segítő eszköz. Ebből a funkciójából következik, hogy valódi célját csak akkor érheti el, ha a diákoknál van.

Fogadó szervezetek

Csak a Közösségi Szolgálat Portál adatbázisában szereplő szervezet lehet fogadó intézmény?

NEM – Fogadó intézmény nem csak az lehet, ami a Portál adatbázisában szerepel, az iskola szabadon keresheti meg partnereit. A Portál egy jó lehetőség arra, hogy az érintettek egymásra találjanak.

Nagyszülőknél, rokonoknál vagy szülők munkahelyén is teljesíthető a közösségi szolgálat?

EZ ÍGY NEM IGAZ – A tanuló a közvetlen hozzátartozójánál, annak közvetlen munkahelyén nem végezhet közösségi szolgálatot. A nagyszülők, segítségre szoruló rokonok, közeli hozzátartozók látogatása önmagában érték, de nem számolható el az IKSZ részeként. A diákok szüleik munkahelyén abban az esetben végezhetnek közösségi szolgálatot, ha tevékenységük nem saját szüleik mentorálása, felügyelete alá tartozik.

Csak az iskola vagy lakóhely 30 km-es körzetében végezhetnek közösségi szolgálatot a diákok?

NEM – Nincs az iskola vagy a lakóhely 30 km-es körzetéhez
kapcsolódó, a teljesítés helyére vonatkozó jogszabály. A program
fenntarthatósága és a helyszín biztonságos elérése lehet
szempont a fogadó szervezetek kiválasztásában.

Vállalatoknál, vállalkozásoknál is teljesíthető a közösségi szolgálat?

NEM – Állami, önkormányzati, civil, illetve nonprofit szervezetnél,
középiskola magánszeméllyel kötött megállapodása
alapján magánszemélynél, vagy saját intézményben, és akár
lakóhelyen is végezhető a közösségi szolgálat. Az ez irányú
törvényi megfeleltetés az iskola feladata.

Legalább három különböző szervezetnél kell teljesíteni a közösségi szolgálat ötven óráját?

NEM – Nem jogszabályban előírt elem, de a programot életre hívó szándék szerint és a pedagógiai célok eredményesebb teljesülése érdekében javasolt több különböző területen végezni tevékenységeket. Az egyes tevékenységekre fordított összesített óraszám meghatározásakor érdemes figyelembe venni az egyes szervezetek, illetve tevékenységi területek sajátosságait.

Saját iskolában is végezhető a közösségi szolgálat?

IGEN – Saját intézményben is végezhető, amennyiben a  tevékenységek megfelelnek a törvényi előírásoknak és az alapelveknek.

Magánszemélyeknél végezhető a közösségi szolgálat?

IGEN – A középiskola megállapodása alapján magánszemélynél  is végezhető közösségi szolgálat, amennyiben megfelel az előírásoknak és előre feltérképezhetők az így végzett tevékenység, illetve a teljesítés körülményei.

Időbeosztás

Kell pihenőnapot tartani a végzett tevékenységek két egymás utáni alkalma között?

NEM – A tanulók alkalmanként legalább egy, legfeljebb három óra közösségi szolgálatot végezhetnek, függetlenül attól, hogy tanítási nap van-e vagy sem.

Hétvégén, tanítási szünetben, nyáron nem végezhető a közösségi szolgálat?

EZ ÍGY NEM IGAZ – Az iskola kompetenciájába tartozik, hogy vállalja-e a nem tanítási napokra eső közösségi szolgálatos tevékenységek működtetését, ugyanis ezekre az alkalmakra biztosítania kell a – legalább telefonon – elérhető iskolai koordinátort.

Elég az érettségi bizonyítvány kiadásának napjáig teljesíteni a közösségi szolgálat 50 óráját?

NEM – A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi  vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.

Szempontok a közösségi szolgálatot záró beszámoló elkészítéséhez

Kérjük a diákokat, beszámolójuk során az alábbi kérdésekre is válaszoljanak (a kérdések sorrendjének betartása nem kötelező)

 • Az iskola által felkínált közösségi szolgálati lehetőségek közül miért éppen ezt/ezeket a területeket, ill. szervezeteket választottad?
 • A közösségi szolgálat megkezdése előtt részt vettél-e felkészítő/érzékenyítő foglalkozáson, ha igen, milyen jellegű volt az?
 • Ismertesd a konkrét tevékenységet, amelyet végeztél! Lehetőleg illusztráld a beszámolódat fotóval, videofilmmel, stb.
 • Milyen elképzelésekkel kezdted el a szolgálatot?
 • Milyen pozitív, esetleg negatív élményben volt részed a szolgálat teljesítése során?
 • Hogy látod: megváltoztál valamiben a közösségi szolgálat teljesítése során? Ha igen, miben?
 • Szerinted milyen tudást adott neked a közösségi szolgálat? Fejlődtek bizonyos készségeid, képességeid, pl. felelősségérzet, önállóság, empátia, stb.
 • Érzékenyebbé váltál-e a téged körülvevő világ problémái iránt?
 • Befolyásolja a közösségi szolgálat a pályaválasztásodat?
 • Mit tanácsolnál azoknak a diáktársaidnak, akik még nem kezdték el a szolgálatot?
IKSZ koordinátor elérhetőség

Kulcsár Anikó

B. épület 103

+36 70 502 1725

Dokumentumok

Melléklet 1 –  Tanulói Jelentkezési Lap

Melléklet 2 –  Együttműködési megállapodás

Melléklet 3 –  IKSZ Igazolásminta Iskolaváltáskor

Melléklet 4 – Közösségi Szolgálati Napló Sablon