Petrik alapítvány

Petrik Alapítvány – Beszámoló
Az alapítvány támogatja a BMSZC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum oktatási színvonalának emeléséhez és az iskola tudományos tevékenységeihez, kutatásaihoz szükséges eszközök, berendezések beszerzését. Jutalmazza a kiváló tanulmányi és versenyeredményeket elérő tanulókat és felkészítő tanáraikat. Az alapítvány hozzájárul a nevelési, ismeretterjesztési tevékenység támogatásához belföldi és külföldi kiadású ismeretterjesztő anyagok, kiadványok beszerzéséhez.
Tehetséggondozás keretében segíti a tanulók versenyeken való részvételét (nevezési díj, útiköltség és szállásdíj támogatás). Támogatja a szociálisan hátrányos helyzetű tanulókat (kollégium és étkezés). Finanszírozza a Petrik szervezésében megvalósuló – Petrik tanulmányi verseny, szavalóversenyek, olvasást népszerűsítő verseny – szervezési költségeit, jutalmazza a versenyek helyezettjeit. Támogatja a diákkörök, ezen belül az iskolai diákönkormányzat tevékenységeit, programjait, valamint a Digitilás-, Pénzügyi- és Fenntarthatósági Témahetek köré szerveződő tevékenységeket. Finanszírozza az oktatói csapatépítő programokat: külföldi és belföldi csapatépítő napok és kirándulások.
A 2023-as évben a magas színvonalú nyelvtanulási programok támogatása keretében hozzájárult a karintiai német nyelvi tábor megvalósulásához, a továbbiakban is segíti a belföldi és külföldi cserekapcsolatok, szakmai programokkal kapcsolatos tapasztalatcserét célzó programok és partnertalálkozók megvalósulását.
A tudományos kutatási tevékenység és képességfejlesztés keretében támogatja a Környezeti Kutatócsoport tevékenységét, konferenciákon és versenyeken való részvételét, a Curie, a Herba Medica Tanulmányi versenyre való felkészülést és részvételt, valamint a WRO Lego robot-, a Prograce 2023. országos programozó-, a Skils Junior versenyeken való felkészülést segítő eszközök beszerzését és a részvételt.
Támogatja a pályaorientációs tevékenységhez kapcsolódó programokat és előadásokat (Pályaorientációs Nap, Pályaorientációs workshopok).
Hozzájárul az iskolai közösségépítő táborok- csibetábor, diákönkormányzati tábor – étkezési, szállás, utazás és programköltségeihez.
Támogatja az iskola kulturális örökségének megőrzése céljából szervezett, hagyományápoló és hagyományteremtő programokat: Petrik emlékplakett, az iskola nevezetes termeinek emléktáblái, koszorúzás, iskolai ünnepségek, megemlékezések, szalagavató ünnepség.